ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σε συνέχεια των συνεντεύξεων που παίρνουμε από εκδοτικούς οίκους, αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον εκπρόσωπο ενός βαθιά αντισυμβατικού εκδοτικού οίκου, τις “Εκδόσεις των συναδέλφων”, έρχεται να μας αποδείξει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνονται τα πράγματα… ιδίως όταν αυτοί οι τρόποι αντανακλούν μια γενικότερη στάση ζωής, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για βιωμένες αξίες.   […]