“Στάση Λυσσιατρείου” του Αντώνη Ζέρβα ♰

ΠΕΜΠΤΟ […] Σκέπτομαι τους δεκατρείς της ολιγαρχικής ισότητας (Μπαλζάκ) πέραν του καλού και του κακού με κέντρο βαρύτητας την κρυφή αγάπη, την απίθανη ομάδα στη θέση της πρόνοιας για όλους, σκέπτομαι όσους ανακουφίζονται με την κλάψα τους για τη ζωή, την ασκούριαστη μηχανή που παράγει μικρούς μικρούς εσταυρωμένους ες αεί, τους μηχανοποιούς των κοινωνικών επαναστάσεων […]