Δημοτικό τραγούδι

το στίγμα της καλής λογοτεχνίας