Δημοτικό τραγούδι

Ο πατέρας στο δημοτικό τραγούδι: παρουσία, ρόλος, συμβολισμός

Η οικογένεια αποτελεί το πυρήνα της δημοτικής ποιήσης, τόσο από ανθρωπολογική σκοπιά όσο και από λογοτεχνική. Αυτό που όμως φαίνεται να είναι περισσότερο ενδιαφέρον, είναι

Διαβάστε περισσότερα »

το στίγμα της καλής λογοτεχνίας